REA-loggan hemsida

2013

 

Det finns många likheter med dagens situation och förnekelsen finns fortfarnde.


Avsnittet är från Peter Schiff:s tal till bankpersonal som sysslar med lån på deras conferense i Las Vegas i november  2006 , bara några månader innan krisen var ett faktum.
Se ända till slutet så lär du dig mycket om prykologin på marknaden.

https://www.youtube.com/watch?v=jj8rMwdQf6k

Hela framförandet finns också i text på:
http://www.csaba.se/2009/09/26/peter-schiff-mortgage-bankers-speech-2006-complete-transcript/

Var försiktiga där ute!

Läs hela inlägget »
vinst

God fortsättning på julen.
Nu är sista chansen att investera med hjälp av årsskifteseffekten innan 2014 börjar.
På grund av årsskifteseffekten som statistiskt brukar komma i dessa tider då många säljer sina aktier i bolag som gått dåligt under året för att kvitta förlusterna mot andra vinster.

Vissa av dessa bolag köps tillbaka efter årsskiftet och effekten av detta håller normalt en bit in i början på februari, (kring den 6/2-2014).

Kurserna när det skrivs:
Boliden      95:10
Tele 2        73:00
Sandvik     88:75
Scania A 120:90
Ratos         63:65


Dessa bolag kan vara några som ger stor prisökning på knappt en och en halv månad.

Semafo på längre sikt  15:70

Lycka till!

Läs hela inlägget »

Idag fyller världens äldsta aktieinvesterare 108 år.
Congratulations Mr. Kahn.


Irving Kahn föddes 19:e december 1905.
Kariären som investerare startade redan 1929 några månader innan den stora kraschen var ett fakum.
I likhet med många duktiga investerare var han elev till Benjamin Graham som betraktas som värdeinvesteringens urfader.
Irving Kahn arbetar fortfarande som ordförande i Kahn Brothers Group, Inc. Som han grundade tillsammans med sina söner Thomas och Alan 1978.

Trots sin ålder är Irving Kahn fortfarande aktiv i beslutsfattandet i bolaget men sönerna leder arbetet mer aktivt de senare åren.
Den äldste aktiva aktienivesterare är en inbiten värdeinvesterare.
Som värdeinvesterare letar han fortfarande efter lågt prissatta bolag med högre värdering. Värdet är det som han tänker mest på och inte så mycket på tillväxt.
Han anser att de som använder avancerade formler kommer att ändra uppfattning när de har blivit äldre och det borde ju han veta med ålderns rätt.

“I’m at the stage in life where I get a lot of pleasure out of finding a cheap stock.”

Läs hela inlägget »

Med AktieREA metoden kan du bygga upp en aktieportfölj som är en långsiktig portfölj för värdeinvestering med trolig god avkastning.
Portföljen kommer variera något över tiden beroende på vilka aktier som det är REA på för tillfället.
Klicka på bilden eller gå till rubriken REA ANALYSEN så kan du se hela analysen.

Läs hela inlägget »
REA, AktieREA, Pris

Det som kännetecknar de mest kända investerarna är att de lyckats bli vinnare på grund av att deras strategier har innehållit en viktig ingrediens.
De har medvetet valt att satsa på bolag med låg risk.

När aktiemarknaden går både uppåt och neråt så har lågriskaktier en tendens att inte rusa uppåt snabbt och samtidigt har de en tendens att inte falla lika mycket som de bolag som har en högre risk, om börsen går ner.
De brukar tuffa på i makligare takt och därmed ger de inga stora kortsiktiga klipp, därmed också mindre risk att du göra stora förluster på dina investeringar om det är lågriskaktier som du investerar i.

Låg risk kan översättas till att det rör sig om investeringar i bolag som för tillfället erbjuder en stor säkerhetsmarginal vid köp av aktier i dessa bolag.
Små bolag tenderar att vara börsvinnare när trenden är en stigande börs, men faller mycket mer när dåliga börstider kommer. På grund av att likviditeten i de små bolagen är sämre, och ett stort säljtryck gör att kursen oftast faller mer än i de större aktiebolagen.

De större bolagens aktier har en tendens att uppföra sig lite annorlunda än hur de små bolagen gör. De går oftast upp långsammare men går inte ner lika mycket vid fallande börstider.
Vad ger detta resonemang om stora och små bolag dig som investerare, kanske du nu funderar över?
Jo, det handlar om låg risk.
Större bolag ger relativt större säkerhet än små bolag gör.
Större bolag med relativt lägre pris ger ännu bättre säkerhet.
Signifikant för investerare som gör snabba klipp är att de i lika stor utsträckning riskerar att göra stora förluster och därmed bygger de inte på värdet i sin aktieportfölj i den utsträckning som de hade kunnat.

Skall man kunna göra stora klipp och realisera dessa innan det kommer en nedgång, måste du som investerare ofta sitta med dataskärmen på hela tiden och bevaka händelserna, annars riskerar du att du får vara med på nedgången som ofta följer efter en större uppgång.

Jag har noterat att många som agerar på marknaden letar efter aktier med låga priser.
Då menar de att de bolag som kostar lite per aktie är billiga.
Inget kan vara mer fel då du måste väga in vad du får för priset per aktie.

Priset du betalar, alltså kursen för aktien visar sällan vad det du köper egentligen är värt.
Då måste man känna till lite om bolaget och dess förmåga att tjäna pengar, hur bolaget styrs och hur marknaden för bolaget ser ut nu och vad man kan tro om framtiden för bolagets marknad.
Sen får vi inte glömma bort att analysera hur mycket aktier det finns ute på marknaden och hur stor omsättningen kan tänkas vara den dagen du vill sälja dina aktier.
Det är alltså många fler saker att ta hänsyn till än bara om en kurs är låg för aktien.
Vi pratar då om värdeinvestering på riktigt.

Med dessa kunskaper kan det visa sig att ett bolag som har en kurs på 200 kr till 300 kr kan vara en billigare aktie att köpa än  den som kostar 2 – 3 kr.
Ett så lågt pris kan till och med visa sig vara den dyraste aktien du någonsin köpt.

Kan vi då hitta några bolag som är både bra och billiga, och då menar jag billiga på riktigt och inte bara ett lågt pris.
Kan vi hitta dessa aktier och investera i dom aktierna när marknaden har glömt att hålla kollen på de bolagen, då kan vi göra riktiga fynd.
Vi köper dessa bolag på REA.

Köper vi bra bolag som är etablerade på sina marknader till relativt lågt pris i förhållande till bolagens värde då erhåller vi dessutom låg risk.

Det missförstås och används ofta felaktigt på nätet vissa uttryck. Några av dessa är billiga aktier och ett annat är rea.

Nu kan du som läst detta lättare förstå och genomskåda dessa felaktigt använda uttrycken och se på hur kunninga skribenterna är som skriver om dessa saker på fel sätt.

Lycka till där ute på marknaden!

Läs hela inlägget »
Hidden secrets of money 5

Nu har det kommit ett nytt avsnitt i serien Hidden secrets of money.

Michael Maloney är skaparen av GoldSilver.com, en världsledande actor I guld och silverhandel. Dessutom ett mycket högt aktat utbildningsföretag inom investeringsbranschen sedan 2005. Han är författare till den genom tiderna best solda boken om investeringar I ädelmetaller, Guide to Investing in Gold and Silver, publicerad 2008. Se hans filmer på You Tube om hur pengar kommit till och andra hemligheter med vårt monetära system. Vi tycker att det är ett måste för att förstå den värld vi lever i nu och samtidigt kunna ta ställning för hur du ska på bästa sätt hantera dina investeringar.

Se "Hidden secrets of money 5"
https://www.youtube.com/watch?v=OQWMd_NPSBA&feature=c4-overview-vl&list=PLE88E9ICdipidHkTehs1VbFzgwrq1jkUJ

Läs hela inlägget »

AktieREA-metoden som vi använder identifierar undervärderade möjligheter på aktiemarknaden med så stor säkerhet som möjligt.

 

Kommentera gärna:

Läs hela inlägget »

Varför håller vi på med aktier när det finns så många fonder att investera i?

Många mindre investerare som beslutat sig för att inte investera själva utan vill ha hjälp av en proffessionell investerae väljer en fond som förvaltas, oftast av en proffesionell förvaltare eller en grupp av proffessionella förvaltare.

Normalt sett väljer investeraren mellan aktivt förvaltade fonder eller passivt förvaltade fonder. Generellt sett försöker den aktivt förvaltade fonden slå index. Den passivt förvaltade fonden försöker göra samma sak men till en mycket låg avgift.
De som arbetar med de aktivt förvaltade fonderna är oftast engagerade och hårt arbetande proffs som säkert också i de flesta fall är mycket trevliga människor.
De allra flesta fonderna vill ha så många kunder som möjligt och därmed har de också mycket pengar att placera, oftast i aktier.
De stora fondbolagen håller sig därför oftast till att köpa av de större bolagen på marknaden på grund av att fonden hanterar så mycket pengar och därmed blir det också en stor mängd bolag som hamnar i fondens aktieportfölj.

Att analysera alla dessa bolag för att kunna köpa till ett bra pris är ett tidskrävande och svårt arbete.
Orsaken till att fonder har aktier i massor av bolag är inte bara på grund av att de hanterar mycket pengar utan det finns fler orsaker.
Det är ju svårt att hela tiden hålla bra kontroll på så många bolag och vad som sker på marknaden. Därför har fonderna oftast som mål att diversifiera för att sprida riskerna och finnas med på både marknader som går bra andra som går mindre bra. Detta gör man för att det är svårt att veta i förväg vilka marknader som kommer att gå bra i närmaste framtiden och ännu svårare är det att veta hur det går längre fram i tiden.

På samma sätt är det också bra att ha många bolag i portföljen så att bolag som inte går bra får så stort utslag i resultatet för fonden.

Det som den förhoppningsfulle investeraren som valt fonden inte tänker på är att om några bolag går riktigt bra på börsen så kommer deras resultat inte heller att ge så stort utslag i fondens resultat.
Fondernas köp och försäljning av aktier i bolagen får inte påverka kurserna för mycket varvid de mindre bolagen inte är att tänka på och dessutom behöver man många bolag att handla aktier i.
Men den viktigaste orsaken att man äger aktier i många bolag är att man inte plödsligt vill sitta med ”Svarte Petter” och förlora stora summor pengar och fonderna bedöms varge kvartal vilket är förrödande för att kunna göra långsiktiga bra investeringar.

De flesta fonderna bedöms i hur bra de slagit index på den marknad de aggerar.
Och de flesta fonder som har många kunder kan inte slå indexet särskillt mycket på grund av att de äger aktier i en så stor mängd bolag att de blir nästan som indexet.

Som enskilld investerare är det därmed bättre att placera sina pengar i aktier under förutsättningen att du skaffar dig kunskaper som är viktiga.
Med rätt kunskaper kan du investera på ett sätt som gör att du kan slå indexet med ganska stor marginal, till och med dubblera och ibland även lyckats att slå indexet med tre gånger så mycket i vinst.

De som jag har läst och lärt mig mycket av är skrivet om och av placerare vilka har ett resultat som i snitt slagit indexet under flera tiotals år.
Ock vill du verkligen tjäna pengar på dina investeringar ska du inte investera i fonder som dessutom tar betalt för att hantera dina pengar utan att kunna slå index särskillt mycket.

Lycka till med dina val av aktier.

Läs hela inlägget »

Följ på denna bild hur pengar skapas, just nu skapas enorma mängder pengar i hela världen. Man kan ju undra hur länge det ska gå.

Läs hela inlägget »
Mike Maloney Mike Maloney

Michael Maloney är skaparen av GoldSilver.com, en världsledande aktör I guld och silverhandel. Dessutom ett mycket högt aktat utbildningsföretag inom investeringsbranschen sedan 2005. Han är också författare till den genom tiderna mest solda boken om investeringar I ädelmetaller, Guide to Investing in Gold and Silver, publicerad 2008.

Vi vill ge dig en chans att se dessa filmer och få en bra kunskap om vad pengar är.
Se Mike Maloneys filmer på You Tube om hur pengar kommit till och andra hemligheter med vårt monetära system. Vi tycker att det är ett måste för att förstå den värld vi lever i nu och samtidigt kunna ta ställning till hur du ska på bästa sätt hantera dina investeringar.

Vi lever nu i en tid då mycket kan hända som är svårt att förstå om du inte har baskunskaper i vad pengar är och vad valuta är. Vad är ”FIAT VALUTA”?
Det har inget med bilen Fiat att göra. Fiat valuta är en valuta som har ett värde enbart på grund av att den stat som ger ut denna valuta intygar att de är värda något. Fiatvalutor saknar myntfot och kan därför inte betraktas som riktiga pengar utan bara som en valuta.
Den tidigaste kända fiatvalutan kommer frånYuandynastin i Kina.

Se Mike Maloneys välgjorda och utbildande film Hidden secrets of money 4
http://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0

Se även de tidigare filmerna om pengar, Hidden secrets of money 1-3

Läs hela inlägget »

Svar på kritik från Börssnack 2013-10-22.

Under rubriken Långsiktigt investeringsråd på Dagens Industris sida ”Börssnack” publicerade vi resultatet av vår analys för oktober månad.
Flera skribenter ifrågasatte ganska snabbt att vi använder uttrycket REA om de aktier som vi ansåg vara bra köp för långsiktig investering.
På grund av tidsbrist och viljan att svara på ett genomtänkt sätt återkommer jag här till ämnet för att försöka bringa klarhet i hur vi ser på denna fråga.

Ett utdrag ur Corvinus inlägg:
”"Rea" är en klassisk börsfloskel, som i bästa fall kan vara en kul metafor. Men där upphör också det "roliga". Att jag ägnar detta ämne sådant intresse, är för att det representerar ett mycket vanligt, och MYCKET förrädiskt feltänk hos många på BS. Ord är viktiga. Och fel använda riskerar de att styra våra tankar - när det skall vara tvärtom!”

Det finns många åsikter om i vilken riktning börsen ska röra sig den närmaste tiden och även i ett längre perspektiv har många olika framtidsvisioner.
Åsikterna levereras av skribenter som är bra på att argumentera och därför upplevs som experter av de som läser och kanske inte själva anser sig vara experter.
Det vi som hållit på med aktieinvesteringar under lång tid ofta insett är att ingen av dessa vet vad som ska hända, varken på lång eller kort sikt.
Därför kan vi bara använda oss av sannolikheter som våra hjälpmedel när vi ska bedömma hur vi ska placera våra investeringsmedel.
Vår sannolikhetsanalys bygger på fakta om företagen och det som har hänt. Det är det enda vi med stor säkerhet kan vara säkra på.

Ett till utdrag ur Corvinus inlägg:
”På börsen är varje aktie "värd" det pris som köpare och säljare kommer överens om. Något annat värde (eller någoN "fast" prissättning) finns inte på en marknad! Förstår man inte detta det mest grundläggande för börsen, så bör man inte handla med aktier på egen hand.”

Uppenbart är att Corvinus och de andra som höll med och skrev liknande kommentarer är inne på en EMH linje i sina sätt att tänka om börsen och aktiehandeln.

Dock behöver man inte ta i så när det gäller att försvara sin ståndpunkt genom att göra ned de som man uppenbarligen anser vara någon form av motståndare, eller vad tycker ni som vill ha en bättre stämning på Börssnack?

Det finns fler synsätt än att hålla fast vid den Effektiva MarknadsHypotesen (EMH) som många vet som har läst om och av Graham, Dodd, Fisher, Buffett, Malkiel och Greenblatt och många fler duktiga investerare.

Vi på www.aktierea.se är inte anhängare av EHM, utan vi anser att marknadens oförmåga att hålla koll på alla aktier hela tiden, och då i synnerhet de som för tillfället ej är populära just nu, gör att vissa bolags aktier inte har ett pris som motsvarar det inneboende värdet i bolaget. Då pratar vi ju om Intrinsic Value.

Benjamin Graham beskrev Intrinsic Value för första gången i boken Security Analysis som kom ut så tidigt som i början av 1930-talet.
Om Herr Marknad, Mr. Market, glömt bort att hålla koll på några bolag som därför har ett pris som är lägre än det inneboende värdet hos bolaget delat med antalet aktier, kan man jämföra det med att köpa en hundralapp för kanske sjuttio kronor.

Det anser vi är REA, när priset är lägre än värdet på det vi köper.

Köper man då relativt stora bolag till ett reapris så har man också en säkerhetsmarginal som har beskrivits som Margin of Safety  av Benjamin Graham i boken The Intelligent Investor som kom ut senare.

Med AktieREAs strategi som vi kallar REA-metoden kan vi plocka ut ett antal aktier som har den egenheten att de har ett reapris för tillfället och då få en något diversifierad portfölj för långsiktig investering som bevisligen har gett en årlig avkastning på 26% i medeltal under en period på tio år (2001 – 2011).
Vi anser att det är kul att kunna berätta detta och ge er som vill investera med REA-metoden en möjlighet att göra detta på ett enkelt sätt, genom att följa bloggen och ta del av analysresultaten.
De som inte tror på det vi skriver kan vi inte göra något åt men det kan ju vara så att ”denne kan ha missat helheten” som signaturen LångSam uttrycker det på Börssnack.

Lycka till aktievänner.


Från Wikipedia:
”Effektiva marknadshypotesen (EMH) antar att finansiella marknader är effektiva, vilket innebär att priset på en tillgång återspeglar all tillgänglig information och att priset därmed är riktigt i den meningen att det återspeglar den kollektiva analysen hos alla investerare. Hypotesen säger därmed att det inte är möjligt att konsekvent vinna över marknaden genom att använda någon information som marknaden redan känner till, förutom möjligen genom insiderinformation.

””Random walk theory gained popularity in 1973 when Burton Malkiel wrote "A Random Walk Down Wall Street", a book that is now regarded as an investment classic. Random walk is a stock market theory that states that the past movement or direction of the price of a stock or overall market cannot be used to predict its future movement. Originally examined by Maurice Kendall in 1953, the theory states that stock price fluctuations are independent of each other and have the same probability distribution, but that over a period of time, prices maintain an upward trend.” 

Läs hela inlägget »

Aktierea förekommer hela tiden men bolagen som det är rea på varierar. För långsiktig investering rekommenderas följande bolag.
Tele2, Swedbank, Astra Zeneca, NCC, Stora Enso, Boliden, Castellum, Fabege och Industrivärlden är aktier som är lågt värderade just nu.

http://www.aktierea.se/rea-analysen-14643883

En varning bör man ta med i beräkningen och det är att det just nu också finns en stor osäkerhet på om börsen är totalt sett för högt värderad.
Det betyder att en korrektion kan komma och den kan komma mycket plötsligt.

Läs hela inlägget »

Du är varmt välkommen till den officiella hemsidan för AktieREA - metoden.

Metoden är utvecklad för att ge dig som långsiktig investerare ett stöd och system för vilka aktier du ska investera i.
När du bör göra det och inte minst när du bör sälja dina aktier.

REA-metoden bygger på några välkända sanningar som har varit grunden för Benjamin Graham, Warren Buffett, Irving Kahn och många fler, ända sedan värdeinvestering blev ett kännt begrepp.

Vi slår nu upp portarna och hälsar alla intresserade aktieinvesterare hjärtligt välkomna och vi hoppas att ni kommer att uppskatta bloggen och våra REA-analyser där vi kommer presentera de aktier som vi med REA-metoden plockat fram som de aktier som det nu är rea på.

Vi kommer också att berätta om de aktier som du tidigare investerat i bör säljas när de inte längre är billiga med dina pengar kan bättre förräntas via nya köp på aktierean.

Vi uppskattar också om ni som läser har något att tillägga eller fråga om, skriv gärna en kommentar eller sänd oss ett mail på adressen:  info@aktierea.se
Du kan även besöka vår Fasebook sida: www.facebook.com/aktierea.obergcapital

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Börsens Hemligheter Börsens Hemligheter
Börsens Hemligheter är en serie av tre kurser som innehåller kunskaper du inte har råd att vara utan till ett pris du har råd med!

Prenumerera
helt gratis på
AKTIEBREVET

Varning!
Kan innehålla kunskaper du inte
har råd att vara utan.

Nu mer än
4850
prenumeranter

Foto Tatiana Boret-Olsson
#slåbörsproffsen, #aktierea, Kunskaper du ej har råd vara utan.

Senaste blogginläggen:

AktieREA finns även på:
bloggfeed.se
finansfeed.se

Kommentarer:

  • Karl » WEBBKURS kommer snart!:  ”Hej Jan! Har du några tankar/åsikter om Eric Strands fond ”AuAg Silver Bullet”? ..”

  • Sandra Hansson » WEBBKURS kommer snart!:  ”Hej, Ser att dy typ har nästintill har metaller i din portfölj. Tror du ej på a..”

  • Niklas A » Aktiebrevet Nr 86 ute nu!:  ”Hej! Precis lyssnat klart på din bok. Jag vill tro att jag vidgat min syn på akt..”

  • Johan » Före du investerar i aktier:  ”Tack för bra sajt och bok! Har en undran (med risk för att frågan redan tagits u..”

Bloggarkivet: