REA-loggan hemsida

2014 > 02

Rapportperioden har börjat med vissa bolag lägre än väntat och oro har visat sig på den internationella monetära marknaden. Oro i leden som följd:

Faktum är att denna oro är befogad och en större sättning kan vara mycket nära.
Därför bör du vara mycket försiktig just nu.

Klicka på bilden för att komma till REA-analysen:

Tack Anders! för din kommentar som gjorde oss uppmärksamma på att ICA Gruppen saknade en direktavkastning på 3,82. Nu är det ändrat och det gav vissa förändringar i analysen.

Läs hela inlägget »

Det är inte för sent att gardera sig mot en global ekonomisk kollaps genom att köpa guld.
Föregående sommar rekommederades våra vänner att köpa aktier i ett aktiebolag som kommer från Kannada. Bolaget är också registrerat på den svenska böresen OMX MidCap, bolaget är SEMAFO.
De som köpte i närheten av den lägsta punkten som inträffade 2013-06-26 då stängningskursen var 8:30 Kr har idag nästan tredubblat värdet då stängningskursen idag 2014-02-11 var 24:30 Kr.
Det innebär en vinst hittills på 193 %, alltså en vinst mycket nära 200 %.

Att pricka in dessa köp och sälj nivåer är mycket svårt. men de flesta har haft möjligheten att göra en vinst på lika mycket som satsningen alltså en vinst på 100 % eller en fördubbling av värdet.
Vi tror att detta bara är början på en trend och rekommenderar att investera i guld och silver. Fysiskt guld eller silver alternativt i mogna bolag som är involverade i guld eller silver. Observera att vi inte tycker att du ska spekulera i förhoppningsbolag i ädelmetallbranschen, de kanske alldrig ger någon vinst.

Se och hör Peter Schiffs motiv för att köpa ädelmetall.
Klicka på bilden nedan.


Se filmen som ifrågasätter om vi står inför en global ekonomisk kollaps under 2014. En mycket intressant historisk tillbakablick...
Klicka på bilden nedan.


Fler intressanta uttalanden av Peter Schiffl som är en känd personlighet, företagsledare och kommentator av världsekonomin samt inte minst av den Amerikanska ekonomin. Peter Schiff är dessutom en så kallad Gold Bug, alltså en person som anser att guld är en säkerhet vid dåliga ekonomiska tider..
Klicka på bilden nedan.

Läs hela inlägget »

För att kunna göra en bra investering som det nästan är garanterat att den ger god avkastning krävs det att du hittar de aktier som realiseras ut på marknaden.

Att hitta just de aktier som det är REA på, vid varje tillfälle du önskar investera gör att dina investeringar blir bättre och samtidigt innehar enstörre säkerhetsmarginal.
Det finns många liknelser som är till för att beskriva börsen, marknaden och de psykologiska effekter som påverkar oss som individer och hela marknadens aktörer.

Den mest kända är nog Benjamin Grahams ”Mr Market” som personifierar den stora massan av aktörer på aktiemarknaden som aggerar som en flock.
Det är denna deffekt hos marknaden som vi utnyttjar när vi använder AktieREA-metoden, att marknaden gör samma saker och glömmer bort vissa bolag för stunden. Det är då det brukar bli REA i dessa bolags aktier.
Värdeinvesteringar fungerar mycket bra, men det fungerar inte hela tiden lika bra. På grund av att det inte alltid fungerar, fungerar det.

Tycker du att det låter kryptiskt?
Det är egentligen ganska logiskt, för om det vore så att det alltid fungerade då skulle ju alla använda värdeinvestering som basen i sina metoder. Om alltför många använder sig av det, då skulle det inte fungera.
AktieREA är en metod som sorterar fram relativt bra bolag som är relativt lågt prissatta, för tillfället, i förhållande till de andra bolagen som du ska jämföra med och som har en hög säkerhetsmarginal.
Det är dessa bolag som REA:s ut på aktiemarknaden just nu.

AktieREA är en sådan metod som gör att du kan hitta bolag som kan vara värda att investera i och behålla till den dagen kommer då de fått ett mer rätt pris eller till och med ett pris som är relativt högt.
Då säljer du och återinvesterar pengarna i något annat bolag som för tillfället är lågt prissatt, och så fortsätter du att återinvestera vinsterna du gör vid varje exit. Då får du ränta på ränta effekt av att vinsterna investeras på nytt.
Med en sådan metod kan du åstadkomma detta på ett sätt som inte blandar in faktorer som känslor och tro, som du ju vet, ofta är orsak till att dåliga investeringar görs.

Det är mycket svårt att analysera alla aktierna på marknaden för att se om deras pris är lågt eller högt i förhållande till bolagets inneboende värde.
Men relativa utvärderingsmetoder är både enklare att använda och förstå rent intuitivt, jämfört med utvärderingsmodeller som skall räkna ut ett exakta värden.
Dessutom finns alltid för stora osäkerheter i exakta värden då det inte går att värdera vissa faktorer som exakta värden.

       Bra bolag
 +   Hög direktavkastning
 +   Lågt pris per aktie
_______________________

  =   Lönsam investering

Vilka bolag analyserar vi?

Vi väljer att analysera Stockholmsbörsens Stora Bolag, (Large Cap), på OMX listan med börsvärden över en miljard euro. Stora och stabila bolag med mogna verksamheter vilka brukar ge avkastning och ger trygghet och säkerhetsmarginaler, som på grund av storleken inte är lika känsligt för oförutsedda händelser på marknaden och omvärlden.

AktieREA-metoden används för att sortera fram de bolag från Large Cap listan som är relativt bra, billiga och med hög säkerhetsmarginal för tillfället.
Förmodligen är det helt beroende på att marknaden inte kan hålla reda på alla bolag på aktiemarknaden samtidigt. Vissa bolag glöms bort för tillfället och det är just därför de är relativt billiga, men då har de potential att i framtiden stiga mer när de sedan blir ihågkomna av marknaden.
Vi letar efter bolag som ger god avkastning till lågt pris, det vill säga bolag som är bortglömda för tillfället av marknaden.

BÖRSÅRET   Copyright 2010 Jan Öberg
BÖRSÅRET Copyright 2010 Jan Öberg


När ska du köpa eller sälja?

Statistiskt sett så är vissa perioder, under året, bättre att köpa under och vissa perioder under året är bättre att göra analyser eller sälja sina aktier som man vill sälja. Detta illustreras i bilden intill som beskriver börsårets olika faser och de perioder som enligt nu gällande statistik är bäst att utnyttja för sina olika delar av aktiehandeln.
Med hjälp av bilden, Börsåret, kan du välja att göra dina AktieREA investeringar ännu smartare så att timingen både att köpa och att sälja blir vi de mest fördelaktiga perioderna under året.Den långa perioden som lämpar sig bäst för förvaltning och inte göra så många affärer under börjar vid mitten av Oktober och pågår till början av aprill och en bit in i aprill fram till mitten.

Ska du sälja aktier så är det bäst att analysera vilka du ska sälja i Februari och Mars och sedan sälja under aprill. Köper gör du säkrast i slutet av Maj och början av Juni. Alternativt så gör du nya analyser i augisti och köper i slutet av Augusti och under September.

Hur du läser analysen.

Med AktieREA-metoden får vi fram de tjugo bolagen som är relativt bra bolag vilka är relativt lågt prissatta för tillfället och som har en hög säkerhetsmarginal.
Av de tjugo bolagen väljer vi ut de tio bolagen som har placerat sig högst upp på listan som är markerade med grön färg. Dessa bolag bör du köpa och om du redan äger dessa aktier ska du behålla dem.
Du behöver givetvis inte köpa alla bolagen vid samma tidpunkt men det kan vara bra att ha investerat i varje bolag en tid innan utdelningen, men tänk även på bilden över aktieåret för bästa tidpunkter för investeringar i aktier.

De bolag som har blå markering och har nummer 11 till 20 på listan är aktier som du inte ska köpa men om du redan äger dessa ska du förvalta dem.
De bolag vars aktier hamnar utanför listan, alltså på platser med högre nummer än 20.
Alltså aktier från nummer 21 och högre nummer ska läljas om du äger dessa men om du inte äger någon så ska du inte agera alls på dessa bolags aktier.

På listan markerar vi med rött för de bolag som tidigare varit ett av de tjugo bolagen men som bör säljas just nu.

EXEMPEL PÅ EN ANALYS - Se analyser under rubriken REA-ANALYSEN


Aktiemarknaden generellt är ingenting för otåliga och med en strategi som denna kan det ta lite tid innan marknaden upptäcker det som du redan sett och då korrigerar priset på bolaget.

Du måste ha stort tålamod för REA-metoden kan vissa år visa på minus om resten av marknaden inte går så bra.

Läs hela inlägget »

När många säljer aktier som gått dåligt under det gågna året, när Julen står för dörren och de sista skälvande dagarna, med gnistrande snö inför det nya börsåret, som ska komma.
Då säljer många sina kära aktier i bra bolag som inte lyckats så bra.
De gör det för att kvitta sina tidigare erhållna vinster mot dessa förluster, av skattetekniska skäl.
De vill ju inte sälja egentligen för det är ju bra bolag som brukar ge avkastning, därför tänker de att ”Jag köper tillbaka dessa bolag efter att det nya året inträtt”.
Då händer det att de bolag som gått dåligt statistiskt sett blir riktiga vinnare under lite drygt en månad, från kring den 22:a December till ungefär den 6:e – 7:e Februari.
I December 2013 visade vi på att sex bolag var bra kandidater för att utnyttja denna effekt. (Klicka på den lilla bilden uppe till höger)

Semafo var en av bolagen som vi dessutom inte ansåg att man skulle sälja i början på Februari på grund av vår tro att detta bolag kommer ge mer under 2014 på grund av det allmänna läget i världsekonomin.
Sålde man Semafo den 6/2 så blev vinsten nästan 44% och om man hade sålt den 7/2 i stället baserat på slutkursen för dagen drygt 46%.
De övriga fem bolagen sålda den 7/2 ger ett varierat resultat från -1,97% till +26,65%.
Sandvik hade det lägsta värdet och det samlade genomsnittliga resultatet blev 8,57%.
Lägger vi till Semafos resultat så blir genomsnittet 9,86%.

Kurserna gick ned ganska mycket de sista dagarna på grund av oro på marknaderna i världen och resultatet hade blivit bättre om man sålt de fem bolagen, (utan Semafo), den 22/1 i stället då hade resultatet blivit  10,41%. Men då hade Scania A minskat sitt resultat  från 13,42% till 5,55% i stället, men Sandvik hade hamnat på pluss med 6,31%.
Om vi hade varit smarta och bara köpt fyra av de rekommenderade bolagen och sålt dessa antingen den 22/1 och vissa den 7/2, på det bästa resultatets dagar, vilket är mycket svårt att göra för att vi vet inte hur det skulle gå, ingen kan ju spå in i framtiden.

Men bolagen: Boliden, Ratos A, Scania A och Semafo hade varit de bolag med bästa resultaten, då hade du kunnat ha en utveckling på 18,19% på denna korta tid.
Hade du bara köpt två bolag och du råkade köpa de som visade sig ge bästa resultatet, då hade du köpt Ratos A som du sålde den 22/1 med 33,23% vinst. Det andra bolaget hade varit Semafo som den 7/1 gav en stängningskurs 22:94 Kr och en vinst på 46;11%.

Sammantaget av dessa två köp och försäljningar, kunde blivit hela 35,80%, en fantastisk vinst under endast lite mer än en månad.

Lägg detta på minnet till nästa December.

Läs hela inlägget »
SEMAFO 2014-02-06 SEMAFO 2014-02-06

Semafo är ett kanadensiskt gruvbolag som har guld som sin specialitet.
Lanserades på OMX Sverige för några år sedan och återfinns nu på MidCap listan.
I vår rekommendation att satsa på årsskifteseffekten har Semafo visat sig starkast i gruppen av rekommenderade aktier.
Årsskifteseffekten infinner sig statistiskt mellan den 22 Dec till 6 - 7 Feb, alltså en period som går över årsskiftet under lite drygt 1 månad.

Vår rekommendation, när det gällde Semafo var att behålla aktierna längre på grund av den stora chansen att guldpriset stiger under 2014.

När rekommendationen lämnades att köpa Semafo den 23/12 stod kursen i Kronor 15:70.

Stängningskursen  den 6/2 var 22:58, vilket gör en prisökning på 43,82%.

Detta innebär en vinst på satsat kapital på nästan 44% under drygt en månads tid.
Semafo har dessutom ökat i pris sedan slutet på Juni, så den som tidigare satsat på detta bolag har fördubblat värdet sedan sommaren på sitt innehav. Detta är i vårt tycke helt rimligt och tron på en fortsatt stigande trend är stor.

Resultatet för alla aktierna i årsskiftesrekommendationen återkommer vi snart till under helgen.
Men det är alltså inte för sent att satsa på Semafo men köp helst vid dippar.


www.semafo.com
SEMAFO is a Canadian-based mining company with gold production and exploration activities in West Africa. The Corporation operates the Mana Mine in Burkina Faso, which includes the high-grade satellite deposits of Siou and Fofina. SEMAFO is committed to evolve in a conscientious manner to become a major player in its geographical area of interest.SEMAFO's strategic focus is to maximize shareholder value by effectively managing its existing assets as well as pursuing organic and strategic growth opportunities.

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Börsens Hemligheter Börsens Hemligheter
Börsens Hemligheter är en serie av tre kurser som innehåller kunskaper du inte har råd att vara utan till ett pris du har råd med!

Prenumerera
helt gratis på
AKTIEBREVET

Varning!
Kan innehålla kunskaper du inte
har råd att vara utan.

Nu mer än
4850
prenumeranter

Foto Tatiana Boret-Olsson
#slåbörsproffsen, #aktierea, Kunskaper du ej har råd vara utan.

Senaste blogginläggen:

AktieREA finns även på:
bloggfeed.se
finansfeed.se

Kommentarer:

  • Karl » WEBBKURS kommer snart!:  ”Hej Jan! Har du några tankar/åsikter om Eric Strands fond ”AuAg Silver Bullet”? ..”

  • Sandra Hansson » WEBBKURS kommer snart!:  ”Hej, Ser att dy typ har nästintill har metaller i din portfölj. Tror du ej på a..”

  • Niklas A » Aktiebrevet Nr 86 ute nu!:  ”Hej! Precis lyssnat klart på din bok. Jag vill tro att jag vidgat min syn på akt..”

  • Johan » Före du investerar i aktier:  ”Tack för bra sajt och bok! Har en undran (med risk för att frågan redan tagits u..”

Bloggarkivet: